شهید علی اکبر منظوری غازانی

کد ایثارگری:
۷۳۰۰۵۶۶
نام پدر:
یوسف
محل تولد:
ایران ، استان آذربایجان شرقی ، شهرستان تبریز ،
تاریخ تولد:
1351/06/02
شغل:
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.