شهید احد عندلیبی شفا

کد ایثارگری:
۷۳۰۰۵۵۸
نام پدر:
مصطفی
محل تولد:
ایران ، استان همدان ، شهرستان همدان ،
تاریخ تولد:
1352/05/07
شغل:
سرباز
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.