شهید کوتوال آزادی

کد ایثارگری:
۷۳۰۰۵۴۶
نام پدر:
باقر
محل تولد:
ایران ، استان سیستان و بلوچستان ، شهرستان سراوان ،
تاریخ تولد:
1327/10/08
شغل:
دولتی
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.