شهید رضاعلی جعفری طاهری

کد ایثارگری:
۷۲۰۱۰۰۳
نام پدر:
حسین
محل تولد:
ایران ، استان اصفهان ، شهرستان کاشان ،
تاریخ تولد:
1352/04/01
شغل:
سرباز
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.