شهید یعقوب استانیسی

کد ایثارگری:
۷۲۰۰۹۷۴
نام پدر:
علی
محل تولد:
ایران ، استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ،
تاریخ تولد:
1344/01/02
شغل:
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.