شهید عیسی میرزایی خالقداد

کد ایثارگری:
۷۲۰۰۹۷۰
نام پدر:
علی
محل تولد:
ایران ، استان سیستان و بلوچستان ، شهرستان زاهدان ،
تاریخ تولد:
1343/03/02
شغل:
آزاد
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.