شهید پرویز حبیب ونددستمالچی

کد ایثارگری:
۷۲۰۰۹۶۴
نام پدر:
رحیم
محل تولد:
ایران ، استان تهران بزرگ ، شهرستان تهران ،
تاریخ تولد:
1328/09/04
شغل:
نظامی
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.