شهید جواد قلی نیاعدالتی

کد ایثارگری:
۷۲۰۰۹۵۵
نام پدر:
حسین
محل تولد:
ایران ، استان خراسان جنوبی ، شهرستان بشرویه ،
تاریخ تولد:
1353/07/01
شغل:
تحصیلات:
کاردانی
تاریخ شهادت:
1372/11/06
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.