شهید کریم غفاری نسب

کد ایثارگری:
۷۲۰۰۹۴۳
نام پدر:
محمد
محل تولد:
ایران ، استان تهران بزرگ ، شهرستان تهران ،
تاریخ تولد:
1315/07/02
شغل:
کارمند
تحصیلات:
نا مشخص
تاریخ شهادت:
1372/08/26
محل شهادت:
سردشت
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.