شهید جواد ترکی

کد ایثارگری:
۷۲۰۰۰۹۴
نام پدر:
محمد
محل تولد:
ایران ، استان هرمزگان ، شهرستان رودان ،
تاریخ تولد:
1351/09/21
شغل:
سرباز
تحصیلات:
زیر دیپلم
تاریخ شهادت:
1372/03/11
محل شهادت:
محور شرق پاسگاه گزمون
زندگینامه

شهيد محمد جواد تركي در سال 1351 در روستاي خيرآباد نازدشت رودخانه ازتوابع شهرستان رودان متولد شد .وي از دوران كودكي طعم تلخ فقر ومحروميت را چشيد وبا تحمل رنجهاي زياد رشد كرد. پس از پايان دوره ابتدايي وارد مدرسه راهنمايي شد وبراي رفتن به مدرسه مجبور بود چند كيلومتري را پياده طي كند.تا اينكه با مشقات زياد تحصيلات دوره راهنمايي را به اتمام رساند. .بعلت عدم امكانات مالي مجبور به ترك تحصيل شدوبه ياري پدر شتافت .در همين زمان بود كه عازم خدمت سربازي شد وبعنوان سپاهي ترويج وآباداني روستاهاي بشاگرد اعزام شد وعلاوه بر كمك به مردم محروم منطقه، مبارزه جدي برعليه اشرارمسلح آغاز كرد وسرانجام در بيست كيلومتري شرق پاسگاه روستاي گرهون بشاگرد در تاريخ 11/3/1372 بعلت درگيري با اشرار مسلح دراثراصابت گلوله به ناحيه سر شربت شهادت نشويد.

دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.