شهید محمد براتی

کد ایثارگری:
۷۲۰۰۰۷۲
نام پدر:
یداله
محل تولد:
ایران ، استان یزد ، شهرستان خاتم ،
تاریخ تولد:
1352/03/07
شغل:
سرباز
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.