شهید کرم اندروا

کد ایثارگری:
۷۲۰۰۰۶۲
نام پدر:
غلامرضا
محل تولد:
ایران ، استان فارس ، شهرستان داراب ،
تاریخ تولد:
1337/12/20
شغل:
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.