شهید بهزاد امیرزاده قاسمی

کد ایثارگری:
۷۲۰۰۰۵۴
نام پدر:
علی محمد
محل تولد:
ایران ، استان مازندران ، شهرستان بابل ،
تاریخ تولد:
1348/06/20
شغل:
دولتی
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.