شهید گرامی امانی

کد ایثارگری:
۷۲۰۰۰۵۲
نام پدر:
اله یار
محل تولد:
ایران ، استان فارس ، شهرستان داراب ،
تاریخ تولد:
1334/05/20
شغل:
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.