شهید ماشااله آیتی

کد ایثارگری:
۷۲۰۰۰۱۴
نام پدر:
ثبت نشده
محل تولد:
ایران ، استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ،
شغل:
کادرارتش
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.