شهید ناصر آگاهی

کد ایثارگری:
۷۲۰۰۰۱۱
نام پدر:
اله کرم
محل تولد:
ایران ، استان فارس ، شهرستان داراب ،
تاریخ تولد:
1350/05/15
شغل:
دانش آموز
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.