شهید علی بقایی شاه آبادی

کد ایثارگری:
۷۱۰۱۳۴۰
نام پدر:
جواد
محل تولد:
ایران ، استان نامشخص ، شهرستان ثبت نشده ،
تاریخ تولد:
1321/05/12
شغل:
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.