شهید حسین شمشادی

کد ایثارگری:
۷۱۰۱۳۳۹
نام پدر:
علی
محل تولد:
ایران ، استان تهران بزرگ ، شهرستان تهران ،
تاریخ تولد:
1315/11/05
شغل:
تحصیلات:
نا مشخص
تاریخ شهادت:
1371/09/10
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.