شهید خضیر لامی

کد ایثارگری:
۷۱۰۱۳۳۸
نام پدر:
عباس
محل تولد:
ایران ، استان قم ، شهرستان قم ،
تاریخ تولد:
1345/01/01
شغل:
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.