شهید مکائیل سیادی

کد ایثارگری:
۷۱۰۱۳۳۰
نام پدر:
علی
محل تولد:
ایران ، استان کردستان ، شهرستان سنندج ،
تاریخ تولد:
1360/04/05
شغل:
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.