شهید شورش ملکی

کد ایثارگری:
۷۱۰۱۳۲۴
نام پدر:
احمد
محل تولد:
ایران ، استان کردستان ، شهرستان سقز ،
تاریخ تولد:
1358/12/20
شغل:
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.