شهید نسرین باقری

کد ایثارگری:
۷۱۰۱۳۰۱
نام پدر:
علی شا
محل تولد:
ایران ، استان ایلام ، شهرستان شیروان چرداول ،
تاریخ تولد:
1363/06/25
شغل:
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.