شهید فرضعلی انشایی مفرد

کد ایثارگری:
۷۱۰۱۲۹۶
نام پدر:
نجف قلی
محل تولد:
ایران ، استان خوزستان ، شهرستان شوشتر ،
تاریخ تولد:
1351/06/01
شغل:
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.