شهید عوده ناصری

کد ایثارگری:
۷۱۰۱۲۷۵
نام پدر:
ابراهیم
محل تولد:
ایران ، استان مرکزی ، شهرستان اراک ،
تاریخ تولد:
1349/01/01
شغل:
ازاد
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.