شهید حسن غزلاوی

کد ایثارگری:
۷۱۰۱۲۷۱
نام پدر:
خزعل
محل تولد:
ایران ، استان خوزستان ، شهرستان اهواز ،
تاریخ تولد:
1356/04/01
شغل:
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.