شهید سعید حلفی

کد ایثارگری:
۷۱۰۱۲۶۶
نام پدر:
شهاب
محل تولد:
ایران ، استان فارس ، شهرستان جهرم ،
شغل:
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.