شهید طالب حلفی

کد ایثارگری:
۷۱۰۱۲۶۴
نام پدر:
عبدالکاظم
محل تولد:
ایران ، استان قم ، شهرستان قم ،
شغل:
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.