شهید عوده حلفی

کد ایثارگری:
۷۱۰۱۲۶۰
نام پدر:
عبدالساده
محل تولد:
ایران ، استان فارس ، شهرستان جهرم ،
شغل:
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.