شهید سیدعیسی عیسی نژاد

کد ایثارگری:
۷۱۰۱۲۳۲
نام پدر:
لفته
محل تولد:
ایران ، استان خوزستان ، شهرستان خرمشهر ،
تاریخ تولد:
1358/11/20
شغل:
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.