شهید سعید شغانبی

کد ایثارگری:
۷۱۰۱۲۰۸
نام پدر:
چلوپ
محل تولد:
ایران ، استان فارس ، شهرستان جهرم ،
شغل:
ماهیگیر
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.