شهید عدنان بطاط

کد ایثارگری:
۷۱۰۱۲۰۶
نام پدر:
هاشم
محل تولد:
ایران ، استان قم ، شهرستان قم ،
تاریخ تولد:
1341/01/01
شغل:
بیکار
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.