شهید کرم الزاملی

کد ایثارگری:
۷۱۰۱۲۰۰
نام پدر:
عبدالحسین
محل تولد:
ایران ، استان قم ، شهرستان قم ،
تاریخ تولد:
1332/04/16
شغل:
روحانی
تحصیلات:
کارشناسی
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.