شهید سیدعلی حسینی

کد ایثارگری:
۷۱۰۱۱۷۵
نام پدر:
سیدمیرزااقا
محل تولد:
ایران ، استان تهران بزرگ ، شهرستان تهران ،
تاریخ تولد:
1340/01/01
شغل:
نظامی
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.