شهید علی میر فتحی

کد ایثارگری:
۷۱۰۱۱۶۵
نام پدر:
جوانمیر
محل تولد:
ایران ، استان ایلام ، شهرستان ایوان غرب ،
تاریخ تولد:
1332/03/03
شغل:
دامدار
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.