شهید رحیم اکبری

کد ایثارگری:
۷۱۰۱۱۴۸
نام پدر:
محمد
محل تولد:
ایران ، استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ،
تاریخ تولد:
1315/11/29
شغل:
دامدار
تحصیلات:
نا مشخص
تاریخ شهادت:
1371/05/05
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.