شهید حمید شمسی

کد ایثارگری:
۷۱۰۱۱۳۹
نام پدر:
وزیر
محل تولد:
ایران ، استان فارس ، شهرستان شیراز ،
تاریخ تولد:
1350/03/02
شغل:
تحصیلات:
نا مشخص
تاریخ شهادت:
1371/04/03
محل شهادت:
نصرت آباد زاهدان
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.