شهید عدی شقانبی

کد ایثارگری:
۷۱۰۱۱۳۷
نام پدر:
محمد
محل تولد:
ایران ، استان خوزستان ، شهرستان خرمشهر ،
تاریخ تولد:
1386/02/02
شغل:
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.