شهید جلیل آلبوکریمی

کد ایثارگری:
۷۱۰۱۱۳۲
نام پدر:
لفته
محل تولد:
ایران ، استان خوزستان ، شهرستان شادگان ،
تاریخ تولد:
1355/06/30
شغل:
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.