شهید اسماعیل ابراهیمی دره چرم

کد ایثارگری:
۷۱۰۱۱۳۰
نام پدر:
حسین
محل تولد:
ایران ، استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ،
تاریخ تولد:
1332/02/03
شغل:
کشاورز
تحصیلات:
نا مشخص
تاریخ شهادت:
1371/04/20
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.