شهید علی برار سعادت مند

کد ایثارگری:
۷۱۰۱۱۲۶
نام پدر:
ولدبگ
محل تولد:
ایران ، استان کرمانشاه ، شهرستان گیلانغرب ،
تاریخ تولد:
1356/04/02
شغل:
دامدار
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.