شهید عباس کهزادی

کد ایثارگری:
۷۱۰۱۱۲۴
نام پدر:
علی محمد
محل تولد:
ایران ، استان کردستان ، شهرستان سنندج ،
تاریخ تولد:
1342/01/06
شغل:
کشاورز
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.