شهید محمدعلی ناصربهرآباد

کد ایثارگری:
۷۱۰۱۱۱۸
نام پدر:
حسین قلی
محل تولد:
ایران ، استان تهران بزرگ ، شهرستان تهران ،
تاریخ تولد:
1351/07/30
شغل:
سرباز
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.