شهید ناصر فودازی

کد ایثارگری:
۷۱۰۱۱۱۶
نام پدر:
رضاعلی
محل تولد:
ایران ، استان تهران بزرگ ، شهرستان تهران ،
تاریخ تولد:
1344/01/14
شغل:
پاسدار
تحصیلات:
دیپلم
تاریخ شهادت:
1371/11/19
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.