شهید منصور رحیم زاده

کد ایثارگری:
۷۱۰۱۱۰۴
نام پدر:
صالح
محل تولد:
ایران ، استان کردستان ، شهرستان سقز ،
تاریخ تولد:
1360/06/30
شغل:
محصل
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.