شهید هانی منصوری

کد ایثارگری:
۷۱۰۱۱۰۱
نام پدر:
ابراهیم
محل تولد:
ایران ، استان خوزستان ، شهرستان دشت آزادگان ،
تاریخ تولد:
1331/01/01
شغل:
تحصیلات:
نا مشخص
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.