شهید محمدحسین فاضلی

کد ایثارگری:
۷۱۰۱۰۹۶
نام پدر:
محمدعلی
محل تولد:
ایران ، استان خراسان جنوبی ، شهرستان بیرجند ،
تاریخ تولد:
1339/01/05
شغل:
تحصیلات:
نا مشخص
تاریخ شهادت:
1371/03/04
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.