شهید جواد مهدی زاده گوکی

کد ایثارگری:
۷۱۰۱۰۸۹
نام پدر:
نمکعلی
محل تولد:
ایران ، استان کرمان ، شهرستان گلباف ،
تاریخ تولد:
1351/02/22
شغل:
سرباز
تحصیلات:
نا مشخص
تاریخ شهادت:
1371/11/16
محل شهادت:
راین
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.