شهید حسن رحیمی

کد ایثارگری:
۷۱۰۱۰۷۹
نام پدر:
صفر
محل تولد:
ایران ، استان ایلام ، شهرستان آبدانان ،
تاریخ تولد:
1351/08/01
شغل:
استوار1
تحصیلات:
نا مشخص
تاریخ شهادت:
1371/10/15
محل شهادت:
محور فرعي مهاباد_بوكان
تصاویر
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.