شهید محمد همتی خیرآبادی

کد ایثارگری:
۷۱۰۱۰۷۶
نام پدر:
حسین
محل تولد:
ایران ، استان کرمان ، شهرستان اختیار آباد ،
تاریخ تولد:
1351/09/01
شغل:
سرباز
تحصیلات:
نا مشخص
تاریخ شهادت:
1371/11/16
محل شهادت:
منطقه دهانه صاحب آباد (حوزه راين )
تصاویر
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.