شهید محمدجواد فرح رو

کد ایثارگری:
۷۱۰۱۰۶۲
نام پدر:
ماشاالله
محل تولد:
ایران ، استان کرمان ، شهرستان کرمان ،
تاریخ تولد:
1344/06/01
شغل:
ستواندوم
تحصیلات:
نا مشخص
تاریخ شهادت:
1371/11/16
محل شهادت:
ثبت نشده
دلنوشته ها
بمنظور درج دلنوشته می بایست ابتدا در سایت ثبت نام بفرمایید.